Urządzenie gabinetu kosmetycznego

Wymagania ogólne. Nawet najmniejszy gabinet kosmetyczny po­winien składać się z dwóch pomieszczeń: właściwego gabinetu i po­czekalni. Średnia powierzchnia poczekalni powinna wynosić nie mniej niż —10 m2. Z punktu widzenia sanitarnego wyposażenie poczekalni powinno być wykonane z materiałów łatwych do mycia, utrzyma­nych w kolorach jasnych, zharmonizowanych ze ścianami. Właściwy gabinet kosmetyczny może składać się z szeregu kabin z pełnym wyposażeniem lub może być jedną większą salą z kilkoma. Kosmetyka stanowiskami, oddzielonymi od siebie parawanami lub zasłonami. Średnia powierzchnia kalamy (stanowiska) powinna wynosić 10— 12 m2. W każdej kabinie powinna być zainstalowana umywalnia z bieżącą zimną i gorącą wodą. Wystrój gabinetu kosmetycznego musi być estetyczny i schludny. Gabinet powinien lśnić czystością, ściany i wyposażenie należy utrzy­mać w kolorach przyjemnych dla oka, raczej pastelowych (kremo­wych, seledynowych, różowych itp. lub odpowiedniej ich kompozycji). Ważnym elementem nie tylko z punktu widzenia higieny, ale również estetyki jest odpowiednie oświetlenie. Oprócz dobrego oświet­lenia dziennego w gabinecie powinno być jasne, ale łagodne (naj­lepsze mleczne klosze) i dobrze rozproszone światło elektryczne. Oświetlenie jarzeniowe jest raczej niewskazane, gdyż męczy wzrok i niekorzystnie zmienia wszystkie kolory, co ma szczególne znaczenie przy wykonywaniu makijażu. Do bardziej precyzyjnych zabiegów konieczne jest oświetlenie lampami bezcieniowymi, które powinny się znajdować przy każdym fotelu. Fotele kosmetyczne należy usta­wiać przodem do źródła światła. Ważnym czynnikiem jest też dobra wentylacja. W gabinecie po­winno być ciepło, ale nie duszno. Trudno mówić o wzorcowym gabinecie jako całości, ponieważ wzorce zmieniają się w zależności od nowych zdobyczy zarówno w zakresie aparatury, jak i chemii czy ulepszeń technicznych. Pod jednym wszakże względem warto mówić o wzorcu. We współczesnym świecie, w dobie nerwowości, hałasu, ciągłych napięć — pacjent szu­ka w gabinecie kosmetycznym relaksu, odprężenia i to zarówno fi­zycznego, jak i psychicznego. Takim wzorcowym pomieszczeniem, w którym pacjent mógłby znaleźć to odprężenie, byłaby jednooso­bowa kabina, dobrze izolowana od odgłosów z zewnątrz, z dobrą wen­tylacją i pełnym wyposażeniem w sprzęt. Pewną całość z wnętrzem gabinetu powinien stanowić czysty i estetyczny, zharmonizowany z nim w stylu i kolorze ubiór kosme­tyka. Ważnym elementem ubioru są wygodne buty utrzymane rów­nież w jasnych kolorach,dostosowane do pracy stojącej. W zależności od wielkości lokalu przeznaczonego na gabinet ko­smetyczny uwzględniać należy takie pomieszczenia, jak kabina do naświetlań lampą kwarcową (w mniejszym gabinecie wyodrębnione stanowisko), z oknem dla możliwości wywietrzenia, kabina do masa­ży całego ciała zarówno ręcznych, jak i mechanicznych, elektrycznych itp., kabina do natrysków, pokój do wypoczynku, gabinet lub gabi­nety lekarskie. Z innych również ważnych pomieszczeń należy wymienić zaple­cze gabinety z szafami dla personelu i szafami na fartuchy oraz wy­dzielone miejsce do konsumowania posiłków. Wyposażenie. Najważniejszym meblem w gabinecie jest fotel, który powinien zapewniać maksimum wygody zarówno pacjentowi, jak i kosmetykowi. Ze względu na pacjenta powinien w możliwie najwyższym stopniu uwzględniać budowę ciała, ze względu zaś na wykonującego zabiegi — dobrze ustawione oparcie, które można do­wolnie regulować. Ideałem oczywiście byłaby również regulacja wy­sokości fotela. Obicie fotela powinno być łatwe do mycia. Nakrywa się je prześcieradłem (najlepiej frotte), dla każdego pacjenta świeżym. Inne niezbędne przedmioty należące do wyposażenia gabinetu ko­smetycznego to: stolik zabiegowy stolik pomocniczy na kółkach oszklona szafka na preparaty i narzędzia szafka na bieliznę zabiegową mała szafka lub wieszak do chowania rzeczy osobistych pacjenta wiadro z nożnym pedałem stołek obrotowy naczynia do preparatów (słoiki, butelki) sterylizator do wyjaławiania narzędzi puszki metalowe do przechowywania sterylnego materiału naczynia do waty naczynia do serwetek z ligniny— nerki i miski kosmetyczne lusterko ręczne apteczka pierwszej pomocy. Podstawowa, niezbędna w każdym gabinecie, aparatura to: lampy rozgrzewające (Minina, solluks, infrarouge) maska termiczna parówka aparat do darsonwalizacji — wibrator elektryczny stołowa lampa kwarcowa natrysk drobne narzędzia, jak łyżeczka Unny, skalpelek, pesety itp. Prawidłowo wyposażona kabina, oprócz przedmiotów i aparatów wymienionych wyżej, powinna mieć jeszcze aparaty do takich zabie­gów, jak nawilżanie (np. aparat wodnotlenowy), galwanizacja, sty­mulacja elektryczna, natrysk tlenowy oraz inne, w miarę uzupełnia­nia wyposażenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.