Rozcieranie kręgosłupa

Rozcieranie. Rozpoczyna się je od podstawy czaszki, trze­ma środkowymi palcami rozcierając okolice wyrostka sutkowego i mięśnie podpotyliczne, następnie górną część mięśnia czworobocz­nego w kierunku barków i stopniowo schodzi się niżej, rozcierając plecy od kręgosłupa w kierunku dołów pachowych Potem,Ugniatanie górnej części mięśnia czworobocznego rozcierając kciukami ruchem mijanym kręgi od podstawy czaszki, schodzi się do 6—7 kręgu piersiowego. Ugniatanie mięśnia czworobocznego. Inny rodzaj rozcierania kręgów polega na tym, iż kciuk lewej ręki przesuwa się wzdłuż kręgosłupa, prawej zaś — wykonuje ruchy kółeczkowe . W dalszym ciągu masażu rozciera się mięśnie ruchami kółeczkowymi od podstawy czaszki po obu stronach kręgo­słupa, obydwiema rękami jednocześnie, do 6 kręgu piersiowego, a na­stępnie kciukami obu rąk ugniata się i jednocześnie przepycha od 6 kręgu piersiowego po obu stronach kręgosłupa w kierunku dołów nadobojczykowych. Ugniatanie. Ugniata się górną część mięśnia czworoboczne­go, poczynając od górnego jego przyczepu. Obejmuje się go odbydwoma rękami, ugniatając nimi jednocześnie. Robi się to następu­jąco: kciuki obydwu rąk układa się na mięśniu po stronie grzbietowej tułowia, pozostałe palce po stronie obojczykowej i ugniata ruchem mijanym, posuwając się w kierunku barku. Następnie wy­konuje się ruchy dwoma rękami jednocześnie przesuwając się od kręgosłupa w kierunku dołu pachowego. Dotyczy to najpierw prawej, potem lewej strony górnej części mięśnia czworobocznego. Oklepywanie. Dalszą czynnością masażu tylnej części szyi i pleców jest oklepywanie. Oklepuje się mięsień czworoboczny, wy­konując ruch siekania najpierw łokciową stroną dłoni, obiema rę­kami jednocześnie, następnie półzamkniętymi dłońmi, tzw. „łyżecz­ką”, potem przechodzi się do oklepywania „miotełką”. Wykonuje się to uderzając lekko grzbietową stroną swobodnie rozstawionych pal­ców obydwu rąk na przemian. Na zakończenie stosuje się ruchy końcowe uspokajaj ąc e, które polegają na wykonywaniu ruchu rozcierająco ugniatają­cego w miejscu, jednocześnie trzema palcami obu rąk (drugim, trzecim, czwartym), ruchem kółeczkowym w rytmie do 3. Zaczyna się od wyrostków sutkowych i posuwając się stopniowo po zewnętrznej krawędzi mięśnia mostkowo obojczykowo sutkowego (wzdłuż prze­biegu węzłów chłonnych szyjnych) schodzi się do dołów nadobojczykowych. Ruch ten powtarza się 4 razy. Potem od podstawy czaszki tuż przy kręgosłupie schodzi się do siódmego kręgu szyjnego, a na­stępnie wzdłuż górnej krawędzi mięśnia czworobocznego w kierunku obojczyka. Powtarza się to 4 razy. Z kolei masaż wykonuje się od drugiego kręgu piersiowego w kierunku ramienia a następnie dołów nadobojczykowych. Od 3 do 6 kręgu piersiowego masuje się w kie­runku ramion. Powtarza się to 4—5 razy. Po tym pierwszym etapie następuje „przepychanie”. Wykonuje się je obiema rękami w kierunku obojczyka ruchem podobnym do ugniatania, najpierw z lewej, potem z prawej strony kręgosłupa. Ruch ten daje pacjentowi uczucie rozluźnienia i odprężenia. Na zakończenie wykonuje się głaskanie, jak na początku. Masaż twarzy wykonuje się wraz z masażem szyi. Trwa on pd 5 do 15 minut, zależnie od grubości i elastyczności skóry, stopnia napięcia mięśni, grubości podściółki tłuszczowej i aktualnych wskazań. Zaobserwowano, że masaż szerokiego mięśnia szyi ku dołowi (od ucha w kierunku obojczyka) nie dawał pożądanych rezultatów, a na­wet powodował powstawanie zmarszczek i fałdów na szyi. Dlatego masaż, a szczególnie ruch głaskania, wykonuje się od mostka w kie­runku wyrostków sutkowych. Na twarzy, podobnie jak i na szyi, unika się wszystkich ruchów przesuwających skórę do dołu. Głaskanie. Masaż rozpoczyna się głaskaniem. Najpierw gła­szcze się mięsień szeroki szyi (piatysma). Poczynając od mięśnia piersiowego, przesuwa się na przemian obie dłonie ku górze w kie­runku żuchwy. Ręce muszą być elastyczne w przegubach. Obejmuje się nimi miękko najpierw lewą, potem prawą stronę szyi. Następnie masuje się część środkową szyi (bardzo lekko w dolnej części z uwagi na tarczycę) i mięśnie pod brodą. Z kolei ruchy przenosi się na mięsień bródkowy (mentalis), który masuje się na przemian palcami wskazującymi w kierunku mięśnia okrężnego ust Masując mięsień okrężny ust (orbicularis oris), palcami lewej ręki podtrzymuje się brodę, a środkowym palcem prawej ręki gładzi się go ruchem okrężnym. Głaskanie policzków rozpoczyna się od kąta mst i wykonuje wzdłuż przebiegu mięśni jarzmowych (zygomaticus maior i zygomaticus minor) w kierunku policzkowej części kości jarzmowej, a następnie od kąta ust wzdłuż mięśni śmiechowych (risorius) i po­liczkowych (bttccinator) — do powięzi przyuszniczej. Z kolei ruch przenosi się na mięśnie żwacze (masseter), masując od kątów żuchwy w kierunku łuków jarzmowych. Głaskanie fałdu nosowopoliczkowego zaczyna się trzecimi i czwartymi palcami obu rąk od mięśnia obniżacza kąta ust (depressor anguli oris) wzdłuż dźwigacza kąta ust (levator anguli oris), mięśnia dźwigacza wargi górnej (levator labii superioris), dźwigacza wargi górnej i skrzydełek nosa (levator labii superioris alaeąuenasi) aż do wewnętrznego kąta oka. Głaskanie to wykonuje się ruchem mijanym. W dalszym ciągu środkowymi palcami obu rąk gładzi się na przemian mięsień prosty nosa (procerus) od środka grzbietu nosa w kierunku czoła. Mięśnie marszczyciele brwi (corrugator super ciii) masuje się od nasady nosa w kierunku skroni. Dalej przechodzi się na mięśnie okrężne oczu (orbicularis oculi). Masuje się je trzecimi i czwartymi palcami, zaczynając od wewnętrznego kąta oka, po łuku brwiowym, wracając dołem do punktu wyjścia. masuje się całymi dłońmi od brwi w kierunku czepca ścięgnistego i mięśnia skroniowego (temporalis). Ten kierunek głaskania daje uczucie odprężenia, uspokojenia, ponieważ uwzględnia przebieg ner­wów i działa przez to kojąco na system nerwowy. Rozcieranie. Punktem wyjściowym do rozcierania jest gła­skanie. Mięśnie czołowe rozciera się ruchami mijanymi wzdłuż włó­kien mięśniowych czołowych. Palce drugi, trzeci i czwarty ustawia się równolegle stroną grzbietową do siebie i rozciera się całe czoło miejsce koło miejsca. Dalej wykonuje się rozcieranie kółeczkowe trzecimi i czwartymi palcami obu rąk jednocześnie, od środka czoła w kierunku skroni. Następnie rozciera się mięśnie mar­szczące brwi od środka czoła w kierunkach zewnętrznych kątów oczu. Z kolei przechodzi się na mięsień prosty nosa. Lewą ręką dru­gim i trzecim palcem przytrzymuje się skórę na czole i na nosie, środkowym zaś palcem prawej ręki rozciera się mięsień prosty ru­chem kółeczkowym. Dalej masuje się mięśnie okrężne oczu, gładząc je środkowymi palcami obydwu rąk po łukach brwiowych do zewnętrznych kątów oczu, następnie zaś od zewnętrznych kątów roz­cierając czwartymi palcami ruchem kółeczkowym w kierunku kątów wewnętrznych. Rozcieranie nosa zaczyna się od jego nasady, a potem grzbietu. Ruchami kółeczkowymi schodzi się na boki. Wykonuje się to palcami środkowymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.