Pielęgnowanie piersi kobiety i dekoltu

Prawidłowe pielęgnowanie piersi kobiecych (nazwa lekarska — sutków) powinno się prowadzić od chwili ich rozwoju, tzn. od okresu pokwitania. Wszelkie zaniedbania w tym okresie odbijają się ujemnie w późniejszym wieku. Pielęgnowanie piersi zarówno w gabinecie kosmetycznym, jak i w domu ogranicza się do zabiegów pojędrniających skórę i wzmac­niających mięśnie piersiowe większe i mniejsze w celu stworzenia mocniejszej podstawy dla gruczołów mlecznych i tkanki tłuszczowej. Przeciwwskazaniami do zabiegów są stany zapalne, alergiczne i zakaźne skóry, jak również wszelkie guzki niewiadomego pochodze­nia, znajdujące się na skórze lub wyczuwalne w tkance gruczołowej i tłuszczowej: W ostatnim wypadku należy niezwłocznie odesłać pa­cjentkę do lekarza (najlepiej onkologa). Pozostałe zmiany występu­jące na skórze wymagają konsultacji dermatologa. Prawidłowe piersi powinny być proporcjonalne do sylwetki i przy­pominać swym kształtem jabłko lub gruszkę. Wielkość ich i forma zależą w dużej mierze od dziedziczności, rasy, stanu zdrowia, spo­sobu odżywiania się itp. Prawidłowy wskaźnik wielkości piersi oblicza się, biorąc wymiary klatki piersiowej w 3 punktach: nad i pod piersiami oraz na wyso­kości brodawek. Następnie odejmuje się połowę sumy dwóch pierw­szych wymiarów od trzeciego. Różnica wahająca się w granicach 3—5 cm jest wskaźnikiem prawidłowej wielkości. Oczywiście mogą być drobne odchylenia zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Nieprawidłowy kształt piersi rzadziej bywa sprawą wrodzoną lub dziedziczną, częściej jest wynikiem zaniedbania. Z defektów najczę­ściej spotykanych należy wymienić obwisłość piersi, niedorozwój, przerost. Obwisłość piersi kobiecych może być wynikiem wadliwej posta­wy — stałego garbienia się (gdyż garbienie się powoduje wydłużenie mięśni grzbietowych, zwiotczenie mięśni piersiowych i mięśni szyi, co w efekcie daje obwisły biust), nagłego schudnięcia lub następ­stwem zaniedbań w czasie ciąży i karmienia, kiedy po odstawieniu dziecka od piersi szybko zmniejszyła się tkanka gruczołowa. Niedorozwój piersi występuje najczęściej u osób szczupłych, ner­wowych oraz u kobiet o cechach męskich. Przyczyną zbyt małych piersi u dorastającej dziewczyny może być niedorozwój gruczołów płciowych. Leczenie w tym wypadku powinno odbywać się pod kie­runkiem lekarza — najlepiej endokrynologa. Przy ogólnej chudości można poprawić kształt piersi przez zastosowanie kuracji tuczącej, podawanie leków ogólnie wzmacniających itp. Przerost piersi może występować już w okresie pokwitania, jak również w czasie ciąży. Czasem jest wynikiem nadmiernej otyłości. Przerostowi towarzyszy często uczucie ciężaru, a nawet bolesności. Mogą pojawić się rozstępy na skórze, których przyczyną jest uszko­dzenie włókien elastycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.