Masaż twarzy

Zmywanie twarzy przed masażem lub innym zabiegiem kosme­tycznym. Zmywanie twarzy powinno być poprzedzone rozmalowaniem ust i oczu. Zmywanie ust (rozmalowanie) wykonuje się w ten sposób, że na płatek ligniny nabiera się trochę obojętnego kremu i nakłada się go na usta. Następnie ligninę składa się na pół i suchą stroną ściera najpierw dolną, potem górną wargę, lekko przytrzymując trzecim palcem lewej ręki obniżacz i drugim palcem lewej ręki dźwigacz ką­tów ust. Zmywanie oczu omówione jest w rozdziale o pielęgnowaniu i upiększaniu oprawy oczu (Przygotowanie do farbowania, Zmywanie twarzy pacjenta można wykonywać dwojako. Czynność wykonuje się prawą ręką, stojąc z prawej strony fotela. Najpierw dobranym do gatunku skóry płynem lub mleczkiem zwilża się tampon waty. Tampon musi być zwilżony rów­nomiernie, tak aby strzępy waty nie odstawały na brzegach. zmoczonym tamponem duże skośne koła od żuchwy do kości jarzmo­wej, posuwając się w kierunku nosa. Następnie małymi kółkami wchodzi się na nos i od jego grzbietu schodzi na prawy policzek, zmieniając przy tym kierunek okrężnymi ruchami i prowadząc je od góry ku dołowi i od nosa ku skroni, robiąc na policzku duże koła od żuchwy w kierunku kości jarzmowej. Z prawego policzka przechodzi się na czoło szerokimi okrążenia­mi, posuwając się od prawej skroni ku lewej i wykonując szersze łuki ruchów okrężnych u góry. Schodzi się ponownie na lewy poli­czek i powtarza czynności w poprzedniej kolejności. Z prawego policzka przechodzi się na mięsień okrężny ust, po czym na podbródek; zmywa się małymi kółkami od lewego kąta żuchwy do prawego. Od prawego kąta żuchwy schodzi się, zmywając dużymi kółkami, na mięsień mostkowo obojczykowo sutkowy. Szyję zmywa się du­żymi kołami, poczynając od podbródka i zbliżając się stopniowo do obojczyka. Po dojściu do lewego mięśnia mostkowo obojczykowo sutkowego kończymy zmywanie, przeciągając watę po obojczykach w kierunku prawego ramienia niżej, przy poszczególnych czynnościach, podano w nawiasach cyfry odpowiadające oznaczeniom linii na rysunku). Najpierw zwilża się tampony waty i bierze się je jednocześnie do obydwu rąk. Rozpoczyna się zmywanie od mięśnia bródkowego w kierunku dolnej części ucha , potem kolejno od kątów ust do uszu , od kątów ust w kierunku skroni , od nosa do skroni, wzdłuż fałdu nosowo wargowego ku górze, grzbietem nosa ku gó­rze , wokół oczu — od wewnętrznych kątów oczu po łuku brwio­wym, wracając dołem do wewnętrznych kątów oczu . Następnie wchodzi się na czoło między brwiami. Czoło zmywa się od brwi w kierunku czepca ścięgnistego i w kie­runku skroni. Od mięśni skroni schodzi się wzdłuż mięśni żwaczy na podbródek i zmywa, się go do jego środka od kątów żuchwy. Szyję zmywa się od środka przodu szyi na zewnątrz, ruchem ko­łowym do dołu w kierunku obojczyków. Kończy się zmywanie na mięśniu piersiowym w kierunku stawów barkowych. Masaż karku pobudza krążenie krwi i limfy i powoduje odżywienie tkanek w oko­licy szyi, głowy i twarzy. Masaż wzdłuż kręgów działa uspokajająco na zakończenia nerwowe splotu szyjnego i na rozgałęzienie skórne nerwu twarzowego. Głaskanie. Jest ono pierwszą z czynności w tym masażu. Głaszcze się, zataczając duże koła po obu stronach kręgosłupa. Dło­nie powinny w tym czasie przylegać całą swoją powierzchnią do skóry masowanego odcinka. Masuje się od 6—7 kręgu piersiowego do podstawy czaszki i brzuśca potylicznego (venter occipitalis) mię­śnia potyliczno czołowego (occipitofrontalis). Następnie od podstawy czaszki po obu stronach kręgosłupa i górnej części mięśnia czworo­bocznego (trapezius) w kierunku mięśni naramiennych

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.