Cel i zadania kosmetyki

Kosmetyka w dawnych czasach miała znacznie węższy zakres niż obecnie i ograniczała się bądź do higieny ciała, bądź do makijażu lub zabiegów związanych z magią wierzeń religijnych. Dzisiejsza kosmetyka zazębia się ze wszystkimi dziedzinami współ­czesnej medycyny, jest oparta na wielostronnych badaniach nauko­wych i bogatej fachowej literaturze. Rolą urody i ładnego wyglądu w życiu jednostki i ogółu zajmują się psychologowie, lekarze, kosmetycy i ekonomiści. Zdaniem ich uroda ma duże znaczenie psycholo­giczne, rzutuje na życie osobiste jednostek i kształtuje współżycie społeczne. Szwajcarski psycholog A. M. Veltli tak wypowiedział się na temat swoich obserwacji dotyczących kosmetyki: „Po wielolet­nich badaniach doszedłem do wniosku, że po porady kosmetyczne zgłaszają się chorzy z powodów czysto organicznych, społecznych, zawodowych, psychologicznych i estetycznych; przyczyny psycholo­giczne (80%) górują nad innymi. Obok przyczyn psychologicznych przeważają w poradach względy zawodowe, chęć przedłużenia sił produkcyjnych i obawa przed utratą pracy. I to może jest między innymi przyczyną rozwoju kosmetyki, jej naukowej i eksperymen­talnej podbudowy, jej poważnej pozycji w medycynie”. Wiemy z całą pewnością, że piękny, naturalny wygląd zewnętrzny człowieka jest wyrazem zdrowia i harmonii całego organizmu. Dla­tego nowoczesna kosmetyka opiera się przede wszystkim na higienie całego ciała, rozumianej nie tylko jako codzienna systematyczna ką­piel, regularna pielęgnacja zębów, włosów itp., lecz również jako racjonalne odżywianie, prawidłowy sen, gimnastyka, uprawianie sportów, dobry wypoczynek. Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia kosmetyki jest także higiena psychiczna, na którą mają wpływ między innymi este­tyka mieszkania i pomieszczeń służących do pracy, wygląd zewnętrz­ny człowieka, atmosfera rodzinna, stosunki w pracy, mówiąc ina­czej — harmonia człowieka z samym sobą, ze swoim ciałem i śro­dowiskiem. Głębokie zmiany społecznoekonomiczne, szeroki awans kulturalny i zawodowy oraz wzrost stopy życiowej ludności sprzy­jają w Polsce masowemu zainteresowaniu estetyką wyglądu ze­wnętrznego, higieną osobistą i zabiegami kosmetycznymi, których celem jest zapewnienie naturalnego, młodego i zdrowego wyglądu, dobrego samopoczucia, ochrony przed niszczącym działaniem środo­wiska i zmianami zachodzącymi pod wpływem wieku. Oprócz szerokiego ogółu dbającego o estetykę własnego wyglądu istnieje znaczna liczba osób, których upiększony wygląd zewnętrzny uznawany jest za elementarny składnik wykonywanych przez nich zawodów. Są to aktorzy, sprzedawcy,’modelki itp. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, kosmetyka w Polsce dociera do najszerszych mas, szerzona poprzez audycje radiowe i te­lewizyjne, fachowe periodyki, artykuły w popularnej prasie; kosme­tyka praktyczna jest jedną z masowych form działalności usługowej. W wielu zakładach pracy, obok placówek społeczno kulturalnych i służby zdrowia, uruchamiane są punkty porad estetyczno kosmetycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.